Công cụ mạnh cho tiết kiệm năng lượng

ThienNhien.Net – Có hiệu lực vào 01/01/2011, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là công cụ và cơ sở pháp lý mạnh để triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), ngày 24/11, Bộ Công Thương đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho hơn 200 đại biểu đến từ UBND, các công ty điện lực, các Sở Công Thương, các doanh nghiệp sử dụng điện với sản lượng lớn của các tỉnh thành phía Nam và TP.HCM.

Luật đã được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/06/2010 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011.
Luật gồm 12 chương, 48 điều đã thể chế hóa đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển năng lượng quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng, khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ môi trường và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Theo ông Nguyễn Đình Hiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, đây chính là công cụ và cơ sở pháp lý mạnh để triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên phạm vi toàn quốc, điều chỉnh các hoạt động sử dụng năng lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của toàn xã hội, khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Một cuộc khảo sát ở 10 doanh nghiệp thuộc nhóm ngành chủ lực tại Hà Nội như dệt may, da giày, điện tử cho thấy, nếu áp dụng tốt các giải pháp tiết kiệm năng lượng thì hàng năm sẽ tiết kiệm tới 3,2 triệu kWh. Ở nhiều ngành sản xuất, việc thay thế, cải tiến trang thiết bị có thể tiết kiệm năng lượng tới 20 – 30%, thậm chí 50%.

Thực tế đã có nhiều doanh nghiệp hiểu rất rõ ích lợi của việc tiết kiệm năng lượng và đã quyết tâm làm, kết quả thu được khá lớn không chỉ về lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Năm 2010, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã sẵn sàng bù lỗ cho chương trình bán 5 triệu bóng đèn compact, bỏ ra tới 20 tỷ đồng cho chương trình phát triển bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời với sự tham gia rất tích cực của các nhà sản xuất các thiết bị này.

Trước đó, ngày 23/11, Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã tổ chức Hội nghị này tại Đà Nẵng. Dự kiến, ngày 30/11 sẽ tổ chức hội nghị tại Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội.