An Giang ưu đãi đầu tư công trình cấp nước sạch

ThienNhien.Net – UBND tỉnh An Giang vừa đưa ra các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh.

Các chính sách này nhằm khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng hệ thống cấp nước tại nông thôn, các vùng có nhiều đồng bào dân tộc ít người sinh sống, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn (gồm các huyện Chợ Mới, Châu Thành, Châu Phú và Phú Tân) và đặc biệt khó khăn (gồm các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn và thị xã Tân Châu).
Cụ thể đó là việc ngân sách tỉnh sẽ chịu chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất và cho nhà đầu tư thuê đất triển khai xây dựng trạm cấp nước hoặc nhà máy cấp nước.

Các dự án đầu tư được hưởng mức hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp huyện theo tổng dự toán của dự án được UBND cấp huyện phê duyệt với mức hỗ trợ không quá 60% đối với các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn.