Tăng năng lực dự báo thiên tai cho địa phương

ThienNhien.Net – Từ mùa mưa bão năm nay, năng lực dự báo thiên tai của các địa phương sẽ tăng đáng kể do radar thời tiết Dopler, các trạm quan trắc khí tượng tự động, trạm thủy văn tự đo mưa… đang được khẩn trương lắp đặt.


Đổi mới bản tin khí tượng thủy văn

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (KTTVTƯ) Lê Thanh Hải, trước đây, Trung tâm KTTV các tỉnh chủ yếu đưa nguyên văn nội dung bản tin dự báo thời tiết nguy hiểm từ bản tin của Trung ương. Do vậy, các địa phương rất ít có các thông tin cụ thể thực tế của địa phương mình.

Vì vậy, việc phân cấp trách nhiệm và phương thức cung cấp các bản tin KTTV, nhất là các bản tin về các hiện tượng KTTV nguy hiểm đang được triển khai tới các địa phương.

Cụ thể, mùa mưa bão năm nay sẽ thực hiện việc đổi mới cải tiến bản tin KTTV, sẽ có các loại bản tin khác về cấu trúc, diễn đạt, từ ngữ cho các đối tượng khác nhau, đồng thời, thông tin dưới dạng bảng về dự báo bão từ 24, 48, 72 giờ để dễ theo dõi và sẽ thường xuyên được cập nhật.

Lý giải cho việc đổi mới bản tin dự báo, ông Lê Thanh Hải cho biết, bản tin của TƯ dự báo cho cả nước nên không thể chi tiết cho từng địa phương. Trung tâm Dự báo KTTV địa phương có thể thông báo bão đổ bộ hoặc ảnh hưởng tới địa phương mình như thế nào, nêu cụ thể về thời gian bắt đầu có gió mạnh, cấp và hướng gió, thời gian bắt đầu mưa và cường độ mưa, phân bố mưa trên địa bàn.

Điều này sẽ giúp cho các cơ quan chỉ đạo phòng chống lụt bão ở địa phương có những thông tin thực tế để chỉ đạo kịp thời.

Hỗ trợ địa phương chủ động dự báo

Để hỗ trợ địa phương chủ động trong dự báo, Trung tâm KTTV quốc gia đang triển khai một số dự án nhằm tăng cường năng lực cho các địa phương ở khu vực miền Trung.

Cụ thể là radar Dopler sẽ được lắp đặt tại Đông Hà, Quảng Trị cùng với 17 trạm quan trắc khí tượng tự động, 43 trạm thuỷ văn tự đo mực nước, tự đo mưa; 15 điểm đo mưa độc lập ở khu vực các tỉnh miền Trung. Dự kiến, các thiết bị này sẽ đưa vào sử dụng khi mùa mưa lũ bắt đầu ở miền Trung.

Quyền Giám đốc Đài khí tượng Cao không Nguyễn Thị Tân Thanh cũng cho biết, một số trạm radar thời tiết bị che khuất hoặc là nguồn gây nhiễu cho thông tin viễn thông như Việt Trì, Vinh, Nha Trang sẽ được di dời đến vị trí phù hợp.

Hiện, một số trạm radar đã được phê duyệt dự án đầu tư, nâng cấp như Pha Đin, Quy Nhơn, Pleiku, Phù Liễn, Tam Kỳ… Các trạm này sẽ tạo hiệu quả rõ rệt trong việc cung cấp nguồn số liệu bổ khuyết ở những khu vực địa hình phức tạp, không thể lắp đặt các hệ thống quan trắc đo đạc truyền thống.