Nhân giống thành công lan hoàng thảo thân gãy

ThienNhien.Net – Nhóm tác giả Trương Thị Bích Phượng và Nguyễn Thanh Tùng, Đại học Huế vừa nhân giống thành công cây lan hoàng thảo thân gãy (<i>Dendrobium aduncum</i>) từ quả lan sau khi được khử trùng bằng phương pháp đốt nhanh dưới ngọn đèn cồn hoặc khử trùng bằng chất HgC12 0,5% và gieo hạt không cộng sinh.


Nguyên liệu được sử dụng cho việc nuôi cấy là hạt lan còn nằm trong vỏ sau ba đến bốn tháng thụ phấn.

Sau khi được khử trùng, hạt sẽ được cấy lên môi trường cơ bản có N6-benzyladenine (BAP), Kinetin hay Naphthaleneacetic acid (NNA) để thăm dò khả năng nảy mầm.

Tiếp đó là quá trình nhân nhanh chồi và thể chồi, tạo rễ rồi chuyển cây con hoàn chỉnh ra khỏi phòng nuôi để huấn luyện thích nghi với điều kiện bên ngoài.

Cây con được trồng trên giá thể rêu nước và dương xỉ ở chế độ ánh sáng 50% và tưới phun sương trong quá trình sinh trưởng.

Sau một tháng trồng ở vườn uơm, tỷ lệ sống đạt tới gần 91%; nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật thì tỷ lệ cây sống trong vườn ươm cũng tương đương.

Lan hoàng thảo thân gãy là loài đa thân có hoa nhỏ với số lượng hoa nhiều, đẹp và có mùi thơm vani.

Trước khi đề tài này được công bố, ở Việt Nam chưa có công trình nào nghiên cứu nuôi cấy loài lan giá trị này.