Bổ sung quy hoạch khu vực thiếc Phú Lâm

ThienNhien.Net – Mới đây, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý bổ sung khu vực thiếc Phú Lâm, tỉnh Tuyên Quang vào Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon giai đoạn 2007-2015, có xét tới 2025 đã được Bộ Công Thương phê duyệt trước đó.


Khu vực thiếc Phú Lâm thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang có diện tích 79,52 ha, nằm trong kế hoạch thăm dò giai đoạn 2007-2015.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét những vấn đề cụ thể của đề án thăm dò thiếc-arsen tại khu vực nêu trên để cấp giấy phép thăm dò theo quy định hiện hành. UBND tỉnh Tuyên Quang lựa chọn doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và khả năng tài chính để thăm dò.

Việc cấp phép khai thác chỉ được xem xét sau khi báo cáo thăm dò, trữ lượng mỏ tại các khu vực nêu trên được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt.

Cũng liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các dự án thăm dò, khai thác, chế biến quặng cromit trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đồng thời đề xuất giải pháp xử lý. Kết quả thực hiện công việc này được báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 06/2010.