Tung Kuang chỉ chấp nhận truy thu từ tháng 10/2008

ThienNhien.Net – Tại buổi làm việc với đại diện Cục Cảnh sát môi trường, Thanh tra Tổng cục Môi trường và Chi cục Môi trường Hải Dương (ngày 19/4), Công ty Tung Kuang thừa nhận chỉ xả thải trái phép từ tháng 10/2008, vì vậy, chỉ chấp nhận truy thu từ thời điểm này.

Tuy nhiên, theo Phó Chánh thanh tra Tổng cục Môi trường Lương Duy Hanh, cơ quan quản lý nhà nước hoàn toàn có quyền truy thu từ khi công ty bắt đầu hoạt động, thậm chí, có thể xử lý theo hướng tăng nặng.

Ngày 21/4, UBND tỉnh Hải Dương đã họp với Thanh tra Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) về việc xử lý vi phạm của Tung Kuang. Theo đó, UBND tỉnh quyết định tạm đình chỉ sản xuất có phát sinh nước thải, thu hồi giấy phép xả thải và các quyết định liên quan đến đánh giá tác động môi trường của Tung Kuang. Đồng thời, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị hoàn thiện hồ sơ, đề nghị mức xử lý cụ thể trong tháng 4/2010.