Hà Nội: Triển khai các dự án chỉnh trang đô thị

ThienNhien.Net – Để chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho UBND thành phố Hà Nội quyết định việc triển khai các dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị theo đúng các quy định hiện hành.


Được biết, vào đầu tháng 02/2009, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định phê duyệt kế hoạch, danh mục và tiến độ triển khai các công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Theo đó, sẽ có tất cả 66 dự án, trong đó có 35 công trình, dự án phải hoàn thành trước Đại lễ 1000 năm; 5 công trình khởi công vào dịp kỷ niệm Đại lễ, 6 công trình kinh tế khuyến khích hoàn thành trước Đại lễ và 20 công trình cần đẩy nhanh tiến độ triển khai so với kế hoạch đến năm 2010.

Đối với nhóm 35 công trình phải hoàn thành trước Đại lễ kỷ niệm, ngoại trừ công trình Đền thờ Lý Thái Tổ đã được Chính phủ đưa ra khỏi danh mục các công trình chào mừng kỷ niệm, còn lại thành phố đã cho khởi công 30 công trình, trong đó có 8 công trình đã cơ bản hoàn thành. Riêng nhóm 5 dự án thuộc diện phải hoàn thành thủ tục khởi công chào mừng đã có 1 dự án đang triển khai, có 3 dự án đã hoàn thành phê duyệt.

Bước vào năm 2010 với mục tiêu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, chỉnh trang đô thị tạo chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Mọi công việc đang được khẩn trương triển khai với yêu cầu trọng tâm là hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng các công trình chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.