Khoán bảo vệ 1,5 triệu ha rừng

ThienNhien.Net – Năm 2010, Cục Lâm nghiệp có kế hoạch khoán 1,5 triệu ha rừng cho các hộ gia đình bảo vệ. Đây là một hợp phần của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (từ năm 1998) trong năm 2010.


Theo báo Thanh Tra ngày 4/2/2010, một số chỉ tiêu chính trong dự án trồng mới 5 triệu ha rừng sau 11 năm thực hiện đã đạt kết quả đáng mừng. Việc khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng đã đạt 94%, trồng mới rừng đạt 84% trong khi mới sử dụng hết 75% vốn đầu tư.

Trong năm nay, bên cạnh việc thực hiện chỉ tiêu khoán bảo vệ 1,5 triệu ha rừng, ngành Lâm nghiệp còn tổ chức khoanh nuôi 668.770ha rừng và trồng mới 190.000ha rừng (trong đó, rừng phòng hộ là và rừng đặc dụng là 66.000ha; rừng sản xuất là 124.000ha).

Theo Cục Lâm nghiệp, để hoàn thành mục tiêu của Dự án, thời gian tới, việc lập kế hoạch, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo phân cấp từ cấp xã sẽ được đưa vào thực hiện, để các chế tài quản lý rừng sẽ có cơ sở thực thi hiệu quả hơn.