Tập huấn quản lý chất lượng nước cho cán bộ Lào

ThienNhien.Net – Trong khuôn khổ thực hiện Bản ghi nhớ (MOU) giữa Uỷ ban sông Mê Kông Việt Nam và Uỷ ban Mê Kông Quốc gia Lào, một khoá đào tạo về Quản lý chất lượng nước cho các cán bộ của Lào đã được tổ chức tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An từ 09-11/11/2009.


Các học viên gồm 15 cán bộ kỹ thuật và quản lý của Lào đến từ Văn phòng Uỷ ban sông Mê Kông Quốc gia Lào, Văn phòng Tổng cục Tài nguyên nước và Môi trường, Cục Tài nguyên nước; Cục Môi trường; Cục Đánh giá tác động xã hội và môi trường; cùng Viện Tài nguyên nước và Môi trường.

“Mục tiêu chính của khoá đào tạo là tăng cường năng lực cho các cán bộ của Uỷ ban sông Mê Kông Quốc gia Lào và các cơ quan thành viên về các khía cạnh pháp lý thể chế cũng như các kỹ thuật liên quan đến quản lý, giám sát chất lượng nước thông qua trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa hai bên”, ông Trần Đức Cường, Phó Tổng thư ký Uỷ ban sông Mê Kông Việt Nam nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc.

Trong thời gian 3 ngày đào tạo, các giảng viên đến từ Trường Đại học Thuỷ lợi, Tổng cục Môi trường; Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia và Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Kông Việt Nam đã tập trung các nội dung bài giảng của mình vào các khía cạnh kỹ thuật và quản lý chất lượng nước bao gồm các thông số chất lượng nước, đánh giá, giám sát, quy trình kiểm soát chất lượng số liệu quan trắc, cấp phép xả thải và các kinh nghiệm thực tế về giám sát cũng như quản lý chất lượng nước tại một số lưu vực sông của Việt Nam.

Các đại biểu Lào cũng chia sẻ tình hình quản lý chất lượng nước hiện tại của Lào cùng với các khó khăn, thách thức về khung pháp lý và thể chế cũng như thiếu nguồn nhân lực. Các bạn Lào đánh giá cao sự trợ giúp của phía Việt Nam trong tổ chức khoá đào tạo này. Khoá học sẽ trợ giúp tăng cường năng lực cho các cán bộ Lào và định hướng cho các nhà ra quyết định trong giai đoạn đang cải cách lại ngành nước của Lào.

“Các hoạt động tăng cường năng lực luôn được ưu tiên cao nhất trong khuôn khổ thực hiện MOU giữa hai Uỷ ban sông Mê Kông Quốc gia Lào và Việt Nam, thông qua các hình thức như: các khoá tập huấn, các đoàn đi trao đổi học tập kinh nghiệm, hội thảo ở các cấp quản lý và kỹ thuật khác nhau. Các hoạt động này sẽ được tập trung thực hiện trong giai đoạn tới với nỗ lực tăng cường hợp tác của cả hai bên”, ông Cường nhấn mạnh.