Nhiều dự án thủy điện ở Lâm Đồng đang “treo”

ThienNhien.Net – Theo Sở Công thương Lâm Đồng, hiện trên địa bàn tỉnh có 25 dự án thủy điện vừa và nhỏ đã được cấp phép đầu tư… rồi để “treo”, làm ảnh hưởng lớn đến công tác thu hút đầu tư của tỉnh cũng như đời sống, sản xuất của người dân. Một số dự án từ khi có chủ trương đầu tư đến nay kéo dài cả chục năm song vẫn chưa triển khai, có dự án được chuyển qua nhiều chủ đầu tư nhưng vẫn tiếp tục bị treo.


Trong số các dự án thủy điện vừa và nhỏ đã được cấp phép đầu tư ở Lâm Đồng, chỉ có 15 dự án thủy điện vừa và nhỏ “có khởi động”, nhưng cũng có những dự án có tiến độ triển khai cũng rất chậm như dự án thủy điện Đạ Khai, dự án thủy điện Dasiat, dự án thủy điện Bảo Lộc.

Các dự án thủy điện không triển khai được là do vốn đầu tư cho thủy điện nhiều nhưng phần lớn các chủ đầu tư lại yếu về năng lực tài chính, thiếu trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy điện, nhiều chủ đầu tư đăng ký theo kiểu xí phần để gọi vốn từ nhiều đối tác khác nhưng không gọi được vốn, không đủ điều kiện để ngân hàng cho vay nên không có vốn để triển khai.

Mặt khác cũng không loại trừ khả năng một số nhà đầu tư đăng ký dự án nhằm mục đích sang nhượng để kiếm lời; công tác giải phóng mặt bằng của các dự án chậm, kéo dài dẫn đến phải thay đổi phương án bồi thường, tăng kinh phí bồi thường…

Mặt khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng có phần ưu ái trong việc để các chủ đầu tư triển khai các dự án thủy điện vừa và nhỏ theo tiến độ đã được thỏa thuận, phê duyệt; không kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ, dự án có dấu hiệu sang nhượng nên nhiều chủ đầu tư các dự án thủy điện có biểu hiện “nhờn thuốc”, không tập trung triển khai dự án.

Do hàng loạt dự án thủy điện bị treo “dài kỳ, không thời hạn” trong khi các dự án thủy điện lại chiếm diện tích rất lớn nên không những ảnh hưởng xấu đến tình hình thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội của Lâm Đồng mà còn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân.

Có nơi gần 10 năm nay người dân không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không dám đầu tư phát triển kinh tế trên đất… vì đất đã được quy hoạch cho thủy diện dẫn tới người dân bị thiệt hại nặng, gây bức xúc và khiếu kiện thường xuyên. Nhiều dự án nằm ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số cũng tác động mạnh đến đời sống, phong tục tập quán của đồng bào.

Theo Sở Công thương Lâm Đồng, để khắc phục tình trạng “treo dự án”, “ngâm dự án” trong lĩnh vực đầu tư thủy điện ở Lâm Đồng, ngoài việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh cần cương quyết thu hồi những dự án không triển khai hoặc triển khai quá chậm.

Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng cần làm tốt việc thẩm định năng lực nhà đầu tư trước khi cấp dự án để chấm dứt tình trạng cấp dự án cho những nhà đầu tư không đủ năng lực về tài chính, trình độ kỹ thuật…