Hướng tới ngành công nghiệp tiết kiệm năng lượng

ThienNhien.Net – Tiềm năng tiết kiệm năng lượng của nước ta là rất lớn và cần hướng Chương trình tiết kiệm, sử dụng năng lượng hiệu quả trở thành một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD như ở các nước phát triển, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh

Ngày 18/02, chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành hữu quan tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo một số giải pháp tạo cơ chế ưu đãi, đẩy mạnh triển khai Chương trình tiết kiệm, sử dụng năng lượng hiệu quả trong hoạt động kinh tế cũng như tiêu dùng xã hội.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá việc thực hiện Chương trình đã đạt những kết quả quan trọng, đặc biệt là công tác truyền thông, vận động giúp thay đổi nhận thức, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cũng như đời sống. Việc triển khai Chương trình đã bám sát 6 nhóm nội dung và tiến độ đề ra, bao trùm các hoạt động, lĩnh vực cần thiết.

“Tuy nhiên, xét hiệu suất sử dụng năng lượng với kết quả tăng trưởng kinh tế hiện nay, chương trình chưa đạt mục tiêu mong muốn”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Sau hơn 2 năm thực hiện, việc triển khai 6 nhóm nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đã đạt được những kết quả nhất định, hoàn thành Dự luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức trong sử dụng năng lượng, phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao thay thế các trạng thiết bị hiệu suất thấp. Đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã triển khai xây dựng các chương trình tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tiêu thụ năng lượng lớn như than, điện, tàu thủy, xi măng, thép, giao thông vận tải, xây dựng các tòa nhà thông minh,…
Trên thị trường tiêu dùng, các sản phẩm thiết bị sinh học và giàn đun nước nóng năng lượng mặt trời đã xây dựng được thiết kế chuẩn, lắp đặt thí điểm được 3.000 giàn, tiêu thụ hơn 23 triệu bóng đèn huỳnh quang, compact các loại với mức tăng trưởng 80%/năm, góp phần đáng kể giúp sản lượng điện tiết kiệm năm 2008 đạt trên 1 tỷ KWh.

Phó Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, Bộ Công thương sớm hoàn thiện dự thảo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trình Quốc hội xem xét, thông qua. Trên cơ sở đó, các giải pháp, nội dung Chương trình sẽ được triển khai cụ thể hơn.

Chương trình sẽ huy động tối đa các nguồn lực xã hội, trước mắt, yêu cầu các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực năng lượng có chương trình triển khai cụ thể.

Đặc biệt, các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng sẽ được xem xét, áp dụng cơ chế ưu đãi trên cơ sở hiệu quả kinh tế của từng dự án cụ thể. Bộ Công Thương, Tài chính xem xét cơ chế giảm thuế nhập khẩu đối với linh kiện, thiết bị công nghệ sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng cũng như các ưu đãi thuế khác đối với các dự án chuyển đổi công nghệ hiện đại, hiệu suất cao.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng các tiêu chí tiết kiệm năng lượng cụ thể hơn. Từng Bộ, ngành liên quan cũng phải có tổng kết và những đề xuất về chương trình tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng đang triển khai.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cho rằng, công tác tuyên truyền vận động, thay đổi nhận thức trong sử dụng năng lượng phải được coi là giải pháp hàng đầu.