Gấp rút thực hiện Chiến lược quốc gia tài nguyên nước

ThienNhien.Net – Ngoài việc triển khai thực hiện hai Nghị định của Chính phủ về quản lý lưu vực sông và quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, năm 2009, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ gấp rút thực hiện Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước từ nay đến năm 2020, trong đó tập trung xây dựng và thực hiện các đề án ưu tiên của chiến lược trong giai đoạn 2010 và sửa đổi Luật Tài nguyên nước.

Cùng với xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và mạng lưới quan trắc tài nguyên nước, Cục còn đẩy mạnh công tác lập quy hoạch tài nguyên nước cho các lưu vực sông, vùng kinh tế trọng điểm. Nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn có hiệu quả những vi phạm chính sách, pháp luật về tài nguyên nước. Xây dựng 4 định mức kinh tế kỹ thuật gồm: Điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên nước; hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước và lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước.

Để giải quyết việc chồng chéo trong quản lý tài nguyên nước, trong năm nay Cục Quản lý tài nguyên nước cũng sẽ tổng hợp, rà soát và tiếp tục kiến nghị Chính phủ chỉ đạo, giải quyết vướng mắc nhằm phát huy hiệu quả công tác quản lý Nhà nước. Đây là việc làm cần thiết bởi theo đánh giá của các nhà khoa học: Việt Nam không phải là quốc gia giàu về tài nguyên nước vì phụ thuộc nhiều vào nguồn nước của các sông quốc tế

Mặc dù thời gian qua có nhiều thay đổi về cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ nhưng năm 2008, Cục Quản lý tài nguyên nước đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nước. Đặc biệt, Cục đã tiến hành kiểm tra trong lĩnh vực này tại 9 tỉnh, thành phố gồm: Hải Dương, Thừa Thiên – Huế, Đắc Lắc, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Bạc Liêu.

Cục còn mở nhiều lớp tập huấn cho các địa phương về công tác thẩm định, cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn; cấp 50 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho các đơn vị. Hiện Cục đang triển khai 5 dự án hợp tác quốc tế Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt nam (Chính phủ Bỉ tài trợ); dự án sông Hồng giai đoạn 2 và dự án hỗ trợ kỹ thuật đánh giá ngành nước Việt Nam (ADB tài trợ); xây dựng quy trình và tăng cường năng lực cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước cho thủy điện (Chính phủ Đan Mạch tài trợ) và các chuyên gia Đức hỗ trợ xây dựng dữ liệu phục vụ việc quản lý tổng hợp tài nguyên nước.