Gần 4500 loài sinh vật sống ở vịnh Bắc bộ

ThienNhien.Net – Theo kết quả một cuộc điều tra về tài nguyên và môi trường, khu vực vịnh Bắc Bộ có gần 4.500 loài sinh vật sống, trong đó các loài cá biển và động vật đáy chiếm khoảng 2/3.

Dự án: “Điều tra tổng hợp về điều kiện tự nhiên tài nguyên và môi trường vịnh Bắc Bộ”, nằm trong khuôn khổ Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp nhà nước về Điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng công nghệ biển giai đoạn 2001 – 2005 vừa được công bố, cho biết ở khu vực vịnh Bắc Bộ có có 38 loài thú và bò sát, 199 loài san hô, và một số lượng lớn thực vật ngập mặn, rong biển, chim biển và động, thực vật phù du khác.

Kết quả điều tra cũng cho biết tổng trữ lượng các loài có thể sử dụng được vào mục đích thương mại vào khoảng trên 913.000 tấn, trong đó tổng trữ lượng rong biển ven bờ tây vịnh Bắc Bộ đạt khoảng 65.000 tấn, tôm khoảng 1.560 tấn, cá biển khoảng 438.000 tấn.

Nhóm khảo sát cũng cảnh báo rằng, số lượng động thực vật phù du ở vịnh Bắc Bộ ít biến động, song nhóm động vật đáy có biến đổi khá mạnh, mật độ và khối lượng giảm gần một nửa so với 40 năm trước đây.

Đề tài nói trên còn nghiên cứu về khí tượng – khí hậu biển, hoá học và môi trường biển, địa chất và địa vật lí biển, nhằm tạo cơ sở dữ liệu cho công tác quy hoạch, sử dụng và phát triển kinh tế biển của Vịnh trong tương lai.

Cũng trong khuôn khổ của Chương trình, một nhóm nhà khoa học khác do giáo sư tiến sĩ Đinh Văn Ưu (Đại học Quốc gia Hà Nội) làm chủ nhiệm thực hiện đề tài xây dựng được mô hình dự báo đàn cá kinh tế (cá ngừ, cá nục). Các nhà nghiên cứu đã thiết lập một cơ sở dữ liệu hải dương học nghề cá xa bờ, sổ tay hướng dẫn nghề câu cá ngừ đại dương.