Cisco đặt mục tiêu cho "công nghệ xanh"

Ngày 25/06, Cisco đã chính thức công bố việc đặt ra mục tiêu cắt giảm 25% bức xạ khí nhà kính (GHG) trong hoạt động toàn cầu của công ty trong vòng 4 năm tới.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành của Cisco, ông John Chambers đã khái quát về kế hoạch này tại Cisco Live! – hội nghị thường niên của công ty về công nghệ thông tin và truyền thông: “Mọi công ty đều phải có trách nhiệm đối với vấn đề thay đổi khí hậu và tối thiểu hóa ảnh hưởng của hoạt động của mình đối với môi trường. Với Cisco, chúng tôi không chỉ hạn chế bức xạ khí nhà kính của bản thân công ty chúng tôi mà còn sử dụng ưu thế về sức mạnh của công nghệ mạng để quản lý những mối quan ngại về môi trường một cách tốt hơn. Nhờ triển khai các giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến và sử dụng mạng như một nền tảng cho quản lý môi trường trong thế kỷ 21, chúng tôi tin tưởng rằng có thể làm giảm đáng kể mức độ bức xạ khí nhà kính và giúp các khách hàng của chúng tôi đạt được các mục đích phát triển bền vững của mình”.

Trong vòng 6 tháng vừa qua, Cisco đã làm việc với Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (the U.S. Environmental Protection Agency-EPA) cùng với các đối tác khác như là Qũy bảo vệ môi trường (Environmental Defense Fund -EDF) và công ty tư vấn về phát triển bền vững DOMANI để đánh giá về mức độ bức xạ khí nhà kính trên phạm vi toàn cầu, hiệu lực hóa các thước đo của công ty và xây dựng các mục tiêu đầy tham vọng nhưng nằm trong tầm với của mình.

Trong năm 2007, tổng mức bức xạ khí nhà kính của Cisco là 832,000 tấn CO2 quy đổi (CO2e). Mức bức xạ này bao gồm cả bức xạ từ các nhà máy do Cisco sở hữu hoặc thuê, phương tiện giao thông, và việc đi lại trên phạm vi toàn cầu của Cisco. Căn cứ vào nghị định Lãnh đạo về Khí hậu của EPA, con số này là 724,000 tấn CO2e. Với công bố ngày hôm nay, Cisco hướng đến cắt giảm bức xạ GHG của mình vào năm 2012 xuống 543,000 tấn CO2e.

Hạ thấp ảnh hưởng của hoạt động

Trong bài phát biểu ngày, ông Chambers đã khái quát về khuynh hướng của Cisco nhằm đạt được mức độ cắt giảm bức xạ tuyệt đối về khí nhà kính là 25% vào năm 2012. Tại các phòng thí nghiệm và trung tâm dữ liệu của công ty – những bộ phận chiếm những phần trăm rất lớn về sử dụng năng lượng của Cisco – công ty sẽ triển khai nhiều kỹ thuật khác nhau. Những kỹ thuật này bao gồm thực hiện những phép đo kiểm chi tiết về luồng năng lượng, sử dụng trang thiết bị thí nghiệm có hiệu quả hơn, sử dụng “mạng ảo” để lưu trữ dữ liệu, bổ sung các khối phân phối điện thông minh có thể tự động tắt những chiếc máy không được sử dụng, nâng cấp các hệ thống điện và cơ khí trong các tòa nhà.

Cisco cũng sẽ sử dụng mạng lưới công nghệ thông tin để cắt giảm mức độ sử dụng năng lượng tại các cơ sở của mình và vận hành các diện tích do công ty sở hữu hoặc đi thuê một cách hiệu quả hơn. Hiện nay Cisco đang thử nghiệm một giải pháp phần mềm tại Hoa Kỳ để mô hình hóa tác động của nhiều nhân tố khác nhau đến mức bức xạ các bon, đến mục tiêu cắt giảm phế thải và các mục tiêu khác. Công cụ này cho phép Cisco bao hàm cả tác động của sự tăng giá của năng lượng và dự báo về cách mà chúng sẽ tác động đến hoạt động và chi phí, cũng như là để mô hình hóa cách mà những thông lệ nhất định có thể cắt giảm mức độ sử dụng năng lượng.