ADB cấp vốn cho dự án thủy điện Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) sẽ cho Việt Nam vay 196 triệu đô la để xây dựng một nhà máy thủy điện, góp phần làm dịu đi tình trạng thiếu điện đang ngày càng gia tăng, đe dọa sự tăng trưởng kinh tế trong tương lai của đất nước.

Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 với công suất 156 megawatt sẽ được xây dựng trên sông Bung thuộc tỉnh Quảng Nam. Sông Bung 4 dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2013, và là dự án thủy điện đầu tiên ở Việt Nam nhận được tài trợ từ một tổ chức tài chính đa quốc gia.

Việt Nam hiện có yêu cầu cấp thiết về sản xuất điện. Nhu cầu điện vẫn gia tăng với tỷ lệ trung bình 15% mỗi năm và dự báo duy trì tỷ lệ tăng cao cho tới năm 2015.

”Nguồn điện đủ lớn và có chất lượng rất cần cho phát triển kinh tế và các nỗ lực giảm nghèo vẫn đang tiếp tục ở Việt Nam. Dự án này sẽ nâng cao độ ổn định và tin cậy của mạng lưới điện quốc gia, và tiến tới giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch”, chuyên gia năng lượng của ADB – Pradeep Perera nói.

Dự án sẽ di dời bốn ngôi làng với 206 hộ gia đình. Đa số họ là người dân tộc thiểu số Cơ Tu, và hầu hết hiện đang sống dưới mức nghèo.

Dự án sẽ quy hoạch một khu tái định cư mới cho các gia đình bị ảnh hưởng. Tại đây, sẽ được cung cấp nước sạch và các điều kiện vệ sinh, cùng với cơ hội cải thiện sinh kế. Cộng đồng tái định cư sẽ có trường học và chăm sóc y tế tốt hơn và đường giao thông được nâng cấp.

“Chúng tôi đã tổ chức những tham vấn kỹ lưỡng với các hộ dân này. Chúng tôi đảm bảo rằng đời sống của họ sẽ được nâng cao và những nét văn hóa địa phương được tôn trọng”, ngài Perera nói. Đồng thời, ADB cũng sẽ thông qua Quỹ xóa đói giảm nghèo Nhật Bản, để trợ cấp 2 triệu đô la giúp cải thiện sinh kế cho 206 hộ gia đình dựa trên những chính sách hiện thời của Chính phủ.

Cũng sẽ có những nỗ lực tích cực để giảm thiểu tối đa tác động môi trường của dự án. Dự án sẽ ảnh hưởng tới các loài cá di trú trên con sông này trong thời gian đẻ trứng, nhưng sẽ không có liên quan nào đáng kể tới đa dạng sinh học.

Dự án cũng bao gồm một đường dây tải điện 220 kV dài 35 km tới Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Tổng chi phí cho con đập là 267,3 triệu đô la. Nguồn quỹ còn lại sẽ được cung cấp bởi Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Điện lực Việt Nam.