Đặc sắc Tây Bắc

ThienNhien.Net – Vùng núi Tây Bắc nổi tiếng với những Cọn nước của người Thái, Dao, Mường…Cọn nước là bánh xe khổng lồ, với nguyên liệu hoàn toàn là sản phẩm của rừng, được dựng bên các dòng suối. Nó gắn bó với đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con địa phương và trở thành nét đặc sắc riêng có của miền núi phía Bắc. Nay, ít nhiều bản sắc ấy đã phôi pha bởi nhiều cọn nước tre, nứa giờ đã được thay thế bởi các cọn nước cao áp, được làm bằng kim loại.

Cọn nước