Xây dựng Luật Đa dạng sinh học Việt Nam

ThienNhien.Net – Việt Nam xếp thứ 16/25 nước được đánh giá là trung tâm đa dạng sinh học cao trên thế giới, nhưng lại đang phải đối mặt với nhiều trở ngại lớn trong việc thực hiện các mục tiêu bảo tồn. Đứng trước hiện trạng đó, ngày 02/11/2007 đã diễn ra hội thảo tư vấn quốc tế về Luật Đa dạng sinh học Việt Nam, với sự tham gia của những nhà làm luật và chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan trong nước và quốc tế

Hội thảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) phối hợp cùng Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đồng tổ chức. Luật Đa dạng sinh học đang được xây dựng là một khung pháp lý quan trọng để giúp Việt Nam vượt qua các thách thức và bảo vệ hiệu quả đa dạng sinh học của đất nước.

“Việt Nam còn hạn chế về các nguồn lực và kinh nghiệm quản lý trong bảo tồn đa dạng sinh học. Các quy định của pháp luật về đa dạng sinh học còn nằm rải rác ở nhiều luật khác nhau. Thẩm quyền quản lý nhà nước về đa dạng sinh học cũngx chưa thống nhất”  TS. Phạm Khôi Nguyên, Bộ trưởng Bộ TN&MT cho biết. “Luật Đa dạng sinh học sẽ đưa ra một hành lang pháp lý thống nhất để khắc phục những bất cập nêu trên, nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và đóng góp cho phát triển bền vững đất nước.”

Từ giữa năm 2006, Vụ Môi trường thuộc Bộ TN&MT đã được giao nhiệm vụ xây dựng Luật Đa dạng sinh học, trong khuôn khổ chương trình xây dựng luật của Quốc hội khoá 10. Bản dự thảo luật đầu tiên được đưa ra lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong nước vào tháng 4 năm 2007.

Nỗ lực xây dựng Luật Đa dạng sinh học của chính phủ Việt Nam đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng bảo tồn quốc tế. IUCN và các tổ chức thành viên tại Việt Nam đã tích cực đóng góp vào việc xây dựng luật. IUCN hiện đang hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng bộ luật này thông qua việc điều phối chuyên gia về luật môi trường từ các mạng lưới toàn cầu của IUCN, cung cấp thông tin và các khuyến nghị cho Dự thảo luật.

“Việc xây dựng Luật Đa dạng sinh học là một nỗ lực lớn của chính phủ Việt Nam, nhằm giải quyết các vấn đề về quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học. Đây là lần đầu tiên cộng đồng bảo tồn quốc tế có cơ hội tham gia tích cực vào quá trình xây dựng Luật Đa dạng sinh học của Việt Nam”  TS Vũ Văn Triệu, Trưởng Đại diện của IUCN tại Việt Nam phát biểu. “IUCN tin tưởng chắc chắn rằng đây là cơ hội để Việt Nam củng cố khung pháp lý về môi trường, từ đó có điều kiện thực hiện những cam kết trong các công ước quốc tế về môi trường mà Việt Nam đã tham gia”

Bản dự thảo Luật Đa dạng sinh học lần hai, chủ đề thảo luận trong cuộc hội thảo quốc tế này, đã tổng hợp những ý kiến đóng góp từ các lần tham vấn trước của rất nhiều chuyên gia về luật và đa dạng sinh học. Bản dự thảo này sẽ được sửa đổi hơn nữa sau cuộc hội thảo, và dự kiến Dự thảo Luật Đa dạng sinh học cuối cùng sẽ được trình lên Quốc hội vào đầu năm 2008.