30 tỷ đồng cho các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm

Bộ Công nghiệp cho biết Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bắt đầu khởi động năm 2007 với 30 dự án được triển khai trên toàn quốc với nguồn vốn hỗ trợ 30 tỷ đồng.

Mục tiêu của Chương trình là thực hiện đồng bộ các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong toàn xã hội; giảm một phần đầu tư phát triển hệ thống cung ứng năng lượng, mang lại lợi ích về kinh tế-xã hội, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng và thực hiện phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chánh văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cho rằng với việc triển khai này, cả nước có thể tiết kiệm được từ 3-5% tổng mức tiêu thụ năng lượng (tương đương với 5 triệu tấn dầu qui đổi) trong giai đoạn 2006-2010 và từ 5-8% trong giai đoạn 2011-2015 so với dự báo hiện nay về phát triển năng lượng và phát triển kinh tế-xã hội theo phương án phát triển bình thường.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, việc sớm triển khai rộng rãi Chương trình trên sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho đất nước, nhất là khi Việt Nam đang thiếu hụt năng lượng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế.