Manh mún ngành công nghiệp dịch vụ môi trường

Manh mún ngành công nghiệp dịch vụ môi trường

ThienNhien.Net – Ngành công nghiệp dịch vụ môi trường như xử lý nước thải, khí thải, chất thải… vẫn còn là ngành khá non trẻ tại Việt Nam. Gần đây, khi Luật Bảo vệ môi trường được siết chặt thì ngành này cũng nhanh chóng phát triển. Thế nhưng, nhiều hạn chế trong hệ thống […]

Báo động bất cập xử lý khí thải

Báo động bất cập xử lý khí thải

ThienNhien.Net – Trong số gần 400 doanh nghiệp được chọn để điều tra về việc xử lý nguồn khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, có đến 55% doanh nghiệp bị phát hiện không đầu tư hệ thống xử lý khí thải. Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này trong khi […]