Hiến kế phục hồi hệ sinh thái biển: Tái tạo bằng rạn nhân tạo

Hiến kế phục hồi hệ sinh thái biển: Tái tạo bằng rạn nhân tạo

ThienNhien.Net – Chúng ta có thể dùng phương pháp nhân tạo tạo các rạn để khôi phục nguồn thủy sinh vật. NNVN đã ghi lại ý kiến của ThS Nguyễn Trọng Lương, Viện KH&CN Khai thác thủy sản, Đại học Nha Trang. Để khôi phục, tái tạo nguồn thủy sinh vật tại các tỉnh miền Trung theo […]