Giảm thiểu rủi ro môi trường – xã hội cho doanh nghiệp Việt khi đầu tư ra nước ngoài

Giảm thiểu rủi ro môi trường – xã hội cho doanh nghiệp Việt khi đầu tư ra nước ngoài

Bên cạnh những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội cho Việt Nam, các quốc gia và cộng đồng tiếp nhận đầu tư thì đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp là ngành kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro. […]