Tái cấu trúc nguồn cung điện

Tái cấu trúc nguồn cung điện

47/62 dự án nguồn điện trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh đang chậm tiến độ kéo theo nguy cơ thiếu điện khu vực miền Nam ngay từ năm 2020. Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, giai đoạn 2016-2030 có tổng cộng 116 dự án nguồn điện đưa vào vận hành. Dự án chậm […]

Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh sẽ xem xét tổng thể nhiệt điện than?

Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh sẽ xem xét tổng thể nhiệt điện than?

ThienNhien.Net – Bộ Công Thương đang chỉ đạo để EVN tính lại Tổng sơ đồ điện VII theo hướng sẽ xem xét lại toàn bộ chương trình nhiệt điện than. Nêu lý do chậm công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện hằng năm, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện […]