Cả nước còn trên 1.153 điểm ô nhiễm hóa chất tồn lưu

ThienNhien.Net – Theo báo cáo kết quả sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1946/QĐ-TTg về việc xử lý, phòng ngừa ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu của Tổng cục Môi Trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), cả nước hiện còn trên 1.153 điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ […]