Thể chế hóa rừng truyền thống: Phát huy giá trị văn hóa và tín ngưỡng trong bảo tồn đa dạng sinh học

Thể chế hóa rừng truyền thống: Phát huy giá trị văn hóa và tín ngưỡng trong bảo tồn đa dạng sinh học

Cũng như nhiều nơi trên thế giới, Việt Nam hiện có rất nhiều khu rừng truyền thống, gồm: rừng thiêng, rừng nghĩa địa, rừng bảo vệ nguồn nước, rừng chắn sóng/chắn cát, rừng khai thác chung, rừng bảo tồn loài động – thực vật… Các khu rừng đều được cộng đồng tự nguyện quản lý, […]

Tạ ơn rừng

Tạ ơn rừng

Nên bỏ hay duy trì Tết âm lịch- quan niệm gây tranh cãi này đã đưa ra công khai trên nhiều diễn đàn. Nghĩa là đến một thời điểm nào đó trong tương lai, xu hướng “ăn Tết” theo lịch Tây cũng có khả năng xảy ra. Nhưng với miền núi quê tôi, chớ mà […]