Trung Quốc muốn dùng công nghệ bom nguyên tử khai thác khí đá phiến: Điên rồ hay sáng kiến?

Trung Quốc muốn dùng công nghệ bom nguyên tử khai thác khí đá phiến: Điên rồ hay sáng kiến?

Trung Quốc đang định áp dụng công nghệ tương tự cách kích nổ bom nguyên tử để tiếp cận và khai thác trữ lượng khí đá phiến khổng lồ ở Tứ Xuyên nhưng vẫn còn nhiều ý kiến lo ngại bởi đây là vùng thường xuyên bị động đất mạnh. Mặc dù là đất nước […]

Khí đá phiến không hẳn là nguồn năng lượng sạch

Khí đá phiến không hẳn là nguồn năng lượng sạch

ThienNhien.net – Sự phát triển của công nghệ đã giúp con người khai thác và bóc tách được nguồn khí đá phiến, một nguồn năng lượng lớn vốn không thể tiếp cận trước đây. Loại nhiên liệu này được một số ca ngợi như một loại nhiên liệu hóa thạch vừa rẻ vừa sạch trong […]