Định vị vệ tinh GPS cho tàu cá

Định vị vệ tinh GPS cho tàu cá

ThienNhien.Net –  Định vị vệ tinh GPS cùng với các thiết bị công nghệ ngày càng trở nên phổ biến với nghề đánh cá, giúp khai thác tốt nguồn lợi thủy sản trên biển, cải thiện an toàn hàng hải. Thiết bị định vị vệ tinh GPS đã được sử dụng cho tàu quân sự […]