Chia sẻ dữ liệu vệ tinh cảnh báo thiên tai

Chia sẻ dữ liệu vệ tinh cảnh báo thiên tai

Dữ liệu cung cấp từ vệ tinh có thể phục vụ đắc lực cho việc dự báo và cảnh báo sớm thiên tai. Đây cũng là mục tiêu hướng đến khi Việt Nam xây dựng Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ. Dữ liệu từ vệ tinh có thể phục vụ […]

Định vị vệ tinh GPS cho tàu cá

Định vị vệ tinh GPS cho tàu cá

ThienNhien.Net –  Định vị vệ tinh GPS cùng với các thiết bị công nghệ ngày càng trở nên phổ biến với nghề đánh cá, giúp khai thác tốt nguồn lợi thủy sản trên biển, cải thiện an toàn hàng hải. Thiết bị định vị vệ tinh GPS đã được sử dụng cho tàu quân sự […]