Tăng diện tích trồng mới rừng

Tăng diện tích trồng mới rừng

ThienNhien.Net – Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, diện tích rừng trồng mới tập trung hiện nay đã đạt 198.200 ha, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Trồng mới rừng phòng hộ, đặc dụng tăng 1,7% còn trồng mới rừng sản xuất cũng tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước… Các địa […]