Manh mún ngành công nghiệp dịch vụ môi trường

Manh mún ngành công nghiệp dịch vụ môi trường

ThienNhien.Net – Ngành công nghiệp dịch vụ môi trường như xử lý nước thải, khí thải, chất thải… vẫn còn là ngành khá non trẻ tại Việt Nam. Gần đây, khi Luật Bảo vệ môi trường được siết chặt thì ngành này cũng nhanh chóng phát triển. Thế nhưng, nhiều hạn chế trong hệ thống […]