Tham vấn giải pháp phục hồi cảnh quan rừng tại VQG Chư Yang Sin

Tham vấn giải pháp phục hồi cảnh quan rừng tại VQG Chư Yang Sin

Nhằm tìm kiếm giải pháp phục hồi cảnh quan rừng bền vững gắn liền với đảm bảo sinh kế cho người dân phụ thuộc vào rừng, VQG Chư Yang Sin phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức cuộc họp kỹ thuật cùng chủ đề tại Đắk Lắk trong ngày […]