Ngành khai thác dầu cát gây ô nhiễm hàng đầu ở Bắc Mỹ

Ngành khai thác dầu cát gây ô nhiễm hàng đầu ở Bắc Mỹ

ThienNhien.Net – Theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Canada, ngành khai thác dầu cát đang là một trong những nguồn gây ô nhiễm hàng đầu ở Bắc Mỹ, đặc biệt là tại những tỉnh phát triển mạnh về ngành này như Alberta. Kết quả nghiên cứu được đăng trên các báo […]