Cả nước đã trồng được 260,6 nghìn héc ta rừng

Từ đầu năm đến nay, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo, đôn đốc các địa phương chuẩn bị cây giống để trồng rừng theo kế hoạch. Đến nay, cả nước chuẩn bị được gần 1,19 tỷ cây giống, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm trước; trồng rừng đạt 260,6 nghìn héc ta, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác đạt trên 17,6 triệu mét khối, tăng 6,6%.

Để việc trồng rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao, Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp trong suốt quá trình thực hiện trồng rừng phòng hộ từ khâu quy hoạch đến công tác trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ; thường xuyên trao đổi thông tin liên quan với cơ quan chức năng để phối hợp, kịp thời vào cuộc khi xảy ra trường hợp xâm phạm diện tích rừng, tranh chấp đất rừng; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu đúng, ủng hộ chủ trương trồng rừng phòng hộ; ưu tiên lựa chọn giống cây bản địa, có khả năng sinh trưởng tốt, thích nghi điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, đáp ứng mục tiêu của rừng phòng hộ sau khi thành rừng.