Đà Nẵng: Lập 2 đoàn thanh tra đất lâm nghiệp tại huyện Hoà Vang và quận Liên Chiểu

Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng Phan Thanh Long vừa ký các quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang.

Nhiều diện tích rừng sản xuất ở Hoà Vang, Đà Nẵng bị san gạt làm nghĩa trang. Ảnh: N.P

Theo quyết định, có 2 đoàn thanh tra thực hiện kiểm tra cùng lúc tại huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu. Đây là 2 địa phương có diện tích đất rừng nhiều nhất TP và vốn rừng các loại bị xâm hại khá nhiều.

Thời hạn thanh tra 45 ngày, kể từ ngày công bố các quyết định thanh tra; thời kỳ thanh tra từ ngày 1/7/2004 đến 31/12/2020.

Nội dung kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp; trong đó tập trung làm rõ việc chuyển mục đích từ đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các loại đất khác tại 2 địa phương trên.

Liên quan đến đất rừng tại Đà Nẵng, từ năm 2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng đã tiến hành phân cấp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn theo Quyết định 7262/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng.

Toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Đà Nẵng quy hoạch sử dụng đến năm 2020 theo quyết định của UBND TP bao gồm 57.195,5 ha rừng và đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp; 5.734ha rừng quy hoạch sử dụng khác đã được phân giao đến UBND các xã, phường, ban quản lý rừng và hạt kiểm lâm.

Trong đó có 31.114,5ha rừng và đất rừng đặc dụng được giao cho 1 Ban quản lý rừng và 2 hạt kiểm lâm trực tiếp quản lý, 9.626ha rừng và đất rừng phòng hộ được giao cho 6 UBND xã trực tiếp quản lý; 16.454,6ha rừng và đất rừng sản xuất giao cho 5 UBND phường và 7 UBND xã trực tiếp quản lý.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng giao 5.734ha rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp cho 9 UBND phường và 8 UBND xã để trực tiếp quản lý trong khi Nhà nước chưa giao cho các tổ chức, cá nhân.