Bảo tồn hổ: Hồi chuông cảnh báo cuối cùng

Trên thế giới chỉ còn khoảng hơn 3.000 cá thể hổ. Còn tại Việt Nam, năm 2015, Sách đỏ IUCN nhận định hổ có thể đã tuyệt chủng.

“Mặc dù dấu vết về hổ tại Việt Nam trong tự nhiên gần như không thấy nhưng Việt Nam vẫn đang và có thể đóng góp vào công cuộc khôi phục loài hổ ở Đông Nam Á thông qua các nỗ lực đang được triển khai như bảo vệ và khôi phục các sinh cảnh và hệ thú mồi của hổ, chấm dứt việc nuôi nhốt hổ không vì mục đích bảo tồn và giảm nhu cầu tiêu tiêu thụ các sản phẩm của hổ”, bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết.

Nguồn: