EU cần các kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu chủ động hơn

Các công ty bảo hiểm cho biết chiến lược của Liên minh châu Âu (EU) để thích ứng với các rủi ro của biến đổi khí hậu cần phải chủ động và tham vọng hơn nhiều để giảm thiểu rủi ro thiên tai như lũ lụt.

Cờ Liên minh châu Âu bay phấp phới bên ngoài trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ vào ngày 25/6/2020. (Ảnh: Reuters)

Ủy ban châu Âu đang yêu cầu xem xét về chiến lược hiện tại của EU để thích ứng với biến đổi khí hậu, được đề ra vào năm 2013 và cân nhắc nếu thay đổi, cần phải thực hiện những thay đổi nào.

Liên đoàn Bảo hiểm Châu Âu (Insurance Europe) cho rằng chiến lược của EU cần chuyển sang cách ứng phó phòng ngừa chủ động hơn. “Điều này nên bao gồm việc thực thi các chính sách bất lợi cho rủi ro, chẳng hạn như quy chuẩn xây dựng, phòng chống lũ lụt và tránh xây dựng trong các khu vực rủi ro cao”, Liên đoàn Bảo hiểm Châu Âu cho biết.

Liên đoàn này cho rằng, chiến lược ban đầu năm 2013 của EU rất hữu ích, nhưng nó không giải quyết được đầy đủ tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai và không đặt trọng tâm vào giai đoạn “trước thảm họa”.

Theo Liên đoàn, với các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng, việc giảm thiểu tác động kinh tế, xã hội và môi trường do biến đổi khí hậu là không đủ và cần tập trung hơn vào việc thích ứng. Cụ thể, cơ quan này kêu gọi công bố dữ liệu chất lượng cao về các biện pháp thích ứng và EU tìm hiểu việc sử dụng các quan hệ đối tác công tư để đảm bảo các biện pháp thích ứng được thông qua.

“EU cũng cần cải thiện khả năng của các công ty bảo hiểm bằng cách phối hợp với các quốc gia để đảm bảo thực thi các biện pháp thích ứng trên toàn khu vực, qua đó khuyến khích các hành vi phòng ngừa”, Liên đoàn Bảo hiểm Châu Âu nhấn mạnh.