Tổng cục Môi trường: Chất lượng nước sông của Hà Nội vẫn ô nhiễm nặng

Kết quả đánh giá chất lượng nước trên cơ sở kết quả quan trắc đợt 4/2020 cho thấy chất lượng nước tại các lưu vực sông đã có nhiều cải thiện, song vẫn có 15/185 điểm quan trắc bị ô nhiễm nặng.

Thông tin từ Tổng cục Môi trường cho biết qua quan trắc tại các lưu vực sông khu vực phía Bắc cho thấy chất lượng môi trường nước mặt đã có nhiều cải thiện. Tuy nhiên, vẫn có 15/185 điểm quan trắc bị ô nhiễm nặng (chiếm 8,1%), được xác định tại các “điểm nóng” trên lưu vực sông Cầu và lưu vực sông Nhuệ-Đáy.

Có tơi 62% số điểm quan trắc tại lưu vực sông Nhuệ-Đáy cho kết quả ở mức xấu đến rất xấu. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Đây là kết quả đánh giá chất lượng nước trên cơ sở kết quả quan trắc đợt 4/2020 do Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thực hiện tại 185 điểm quan trắc môi trường nước thuộc 5 lưu vực sông ở khu vực miền Bắc.

Chất lượng nước sông Cầu cải thiện

Theo báo cáo, tại thời điểm quan trắc đợt 4 (tháng 5/2020) tại lưu vực sông Cầu, nhìn chung, chất lượng nước cải thiện hơn so với cùng kỳ quan trắc tháng 5/2019.

Đặc biệt, tại các điểm quan trắc ở khu vực thượng lưu qua địa phận tỉnh Bắc Kạn, nước sông được xác định sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt và các mục địch tương đương khác, với chỉ số chất lượng nước (WQI) ở mức tốt từ 89-92.

Trên sông Cầu đoạn chảy qua Bắc Giang-Bắc Ninh, phần lớn các điểm quan trắc chỉ số WQI ở mức trung bình từ 50-70, trừ các điểm hạ lưu sông Cầu (từ điểm Hiền Lương đến điểm Yên Dũng), môi trường nước sông được cải thiện, nước đã có thể sử dụng được cho mục đích sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản.

Trên các phụ lưu sông Nghinh Tường, sông Đu và sông Thương, môi trường nước sông duy trì ở mức tốt đến rất tốt (WQI từ 91-100), nước sông sử dụng được cho mục đích sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý.

Trên sông Công, trừ điểm Cầu Đa Phúc, môi trường nước sông ở mức trung bình (WQI từ 51-75), nước sông chỉ có thể sử dụng được cho hoạt động giao thông thủy do ảnh hưởng nước thải sinh hoạt. Các điểm quan trắc còn lại môi trường nước sông khá tốt, có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản.

Riêng các “điểm nóng” về môi trường nước trên lưu vực sông Cầu (điểm Cầu Đào Xá trên sông Ngũ Huyện Khê và điểm Cầu Bóng Tối trên suối Bóng Tối), ô nhiễm hữu cơ và các hợp chất chứa nitơ vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu được cải thiện.

Các sông ở nội thành Hà Nội, nước sông vẫn tục bị ô nhiễm nặng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Nguyên nhân khu vực này bị ô nhiễm nặng là do tiếp nhận nước thải sinh hoạt cũng như nước thải làng nghề của tỉnh Bắc Ninh và thành phố Thái Nguyên.

Nước sông nội thành Hà Nội vẫn ô nhiễm nặng

Tại lưu vực sông Nhuệ-Đáy (một trong những lưu vực sông có chất lượng môi trường nước sông kém nhất trong số các lưu vực sông khu vực phía Bắc), có tới 62% số điểm quan trắc cho kết quả WQI dưới 50 ở mức xấu đến rất xấu. Trong số đó, 31% số điểm quan trắc cho giá trị WQI dưới 25, nước bị ô nhiễm nặng.

Riêng đoạn sông Nhuệ chảy qua thành phố Hà Nội không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm 2019, ô nhiễm cục bộ vẫn tiếp diễn từ điểm Phúc La tới điểm Cống Nhật Tựu với chỉ sổ WQI từ 10-25. Nguyên nhân là do tiếp nhận nước thải sinh hoạt cũng như nước thải làng nghề của thành phố Hà Nội.

Trên các sông ở nội thành Hà Nội, nước sông vẫn tiếp tục bị ô nhiễm nặng (WQI từ 12-28) và không có dấu hiệu được cải thiện so với đợt quan trắc tháng 5/2019.

Tuy nhiên, môi trường nước sông được cải thiện dần khi chảy qua địa phận tỉnh Hà Nam. Tại đây, nước sông Nhuệ có thể sử dụng được cho mục đích giao thông thủy và các mục đích tương đương khác, chỉ số WQI ở mức kém, từ 26-50.

Trên sông Đáy, đoạn chảy qua Hà Nội và Hà Nam, phần lớn các điểm quan trắc ghi nhận môi trường nước sông ở mức kém, nước sông chỉ có thể sử dụng được cho mục đích giao thông thủy và các mục đích tương đương khác.

Nước sông Đáy có xu hướng tốt dần về phía hạ lưu (đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình), tại đây nước sông Đáy đã có thể sử dụng được cho mục đích nuôi trồng thủy sản, tưới tiêu và các mục đích tương đương khác với chỉ số WQI từ 71-81.

Chỉ số chất lượng môi trường nước mặt tại các lưu vực sông đợt 4/2020. (Nguồn: TCMT)

Trên sông Châu Giang, chất lượng nước bị suy giảm mạnh tại điểm Đầm Tái, nước sông bị ô nhiễm nặng, cần biện pháp xử lý trong tương lai.

Các lưu vực khác chất lượng nước khá tốt

Tại lưu vực sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đà, chất lượng nước đợt 4/2020 khá tốt, nước sông tại phần lớn các điểm sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

Duy có điểm Làng Chèm tại thành phố Hà Nội, nước sông vẫn có dấu hiệu bị ô nhiễm. Nguyên nhân là do tiếp nhận nước thải sinh hoạt khu vực đô thị, thời gian quan trắc diễn ra vào mùa khô, nước sông cạn, khiến tình trạng ô nhiễm trở nặng hơn.

Chất lượng nước trên các phụ lưu (sông Đà, sông Lô, sông Thái Bình) rất tốt, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm và ít biến động qua các đợt quan trắc.

Tương tự, toàn bộ các điểm quan trắc trên lưu vực sông Mã-Chu, chất lượng môi trường nước sông cũng duy trì mức tốt đến rất tốt và không có nhiều sự biến động so với các đợt quan trắc trước.

Chất lượng môi trường nước sông Lam, sông La được đánh giá có chất lượng tốt nhất tại khu vực miền Bắc, nước sông sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt và các mục đích tương đương khác.

Trên sông Lam và các phụ lưu, ngoại trừ điểm sông Vinh tại Cầu Bến Thủy 2 do chịu ảnh hưởng bởi nước thải sinh hoạt của thành phố Vinh nên chất lượng nước kém. Các điểm còn lại đều cho chất lượng nước tốt đến rất tốt, nước sông sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.

Chất lượng nước sông La và các phụ lưu rất tốt, nước sông sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.