Điện Biên: Xem xét chuyển đổi trên 166ha đất rừng để thực hiện 49 dự án

Ngày 5/11, UBND tỉnh Điện Biên khai mạc phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 1) với nhiều nội dung quan trọng. Tại phiên họp đã xem xét dự thảo tờ trình phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng 166,67ha rừng để thực hiện 49 dự án trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 11 (lần 1) UBND tỉnh Điện Biên

Phiên họp tháng 11 (lần 1) UBND tỉnh Điện Biên tập trung xem xét, nghiên cứu, cho ý kiến về các dự thảo Tờ trình báo cáo quan trọng bao gồm: Tờ trình phê duyệt Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn; Tờ trình về việc đề nghị sáp nhập, đổi tên thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ và Điện Biên; Tờ trình phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; hủy bỏ danh mục dự án cần thu hồi đất đã được HĐND tỉnh chấp thuận, thông qua; Tờ trình phê duyệt bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024…

Tại phiên họp, ông Bùi Minh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên đã trình bày dự thảo tờ trình phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa. Theo kết quả tổng hợp, báo cáo của của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, đến hết tháng 10/2019, trên địa bàn tỉnh có 49 bộ hồ sơ của các dự án đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án. Tổng diện tích rừng cần chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện các dự án là 166,67ha.

Ông Bùi Minh Hải, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên đã trình bày dự thảo tờ trình phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn

Trong đó, có 20 dự án với tổng diện tích 63,15ha rừng cần chuyển đổi (rừng phòng hộ 31,88ha; rừng sản xuất 22,94ha; rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp 8,33ha). Các dự án này đã được UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên tại văn bản số 2763/UBND-KTN ngày 19/9/2019; tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 3, Điều 20, Luật Lâm nghiệp, các dự án này vẫn thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của HĐND tỉnh và 29 dự án thuộc các dự án trình mới với tổng diện tích 103,52ha rừng cần chuyển đổi (trong đó, rừng phòng hộ 37,61ha; rừng sản xuất 54,14ha, rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp 11,77ha).

Tham gia ý kiến vào tờ trình, đại biểu đề nghị làm rõ hơn diện tích rừng tự nhiên của các dự án, trong đó có bao nhiêu diện tích dự án đã trình Chính phủ; rà soát lại các dự án đã được HĐND tỉnh quyết định có liên quan đến diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng…

Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên – Môi trường rà soát lại 49 dự án đã trình tại phiên họp này, trong đó xác định rõ: Đâu là rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, rừng sản xuất có nguồn gốc đất tự nhiên; thống nhất các dự án thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ. Đối với các huyện rà soát lại các dự án liên quan đến đất rừng để thống nhất trình HĐND tỉnh theo qui định…

Ngoài ra, tại phiên họp lần này, UBND tỉnh Điện Biên đã gửi nội dung gửi tài liệu xin ý kiến của các Đại biểu tham gia trực tiếp vào dự thảo: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành năm 2020; Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 10 – HĐND tỉnh khóa XIV…