24 cơ sở khai thác khoáng sản đã ký quỹ bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cho biết, Sở đã thực hiện rà soát tổng số 27 dự án khai thác khoáng sản được UBND thành phố Hà Nội cấp phép.

Các dự án này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường.

Bãi chứa vật liệu xây dựng tại huyện Thường Tín. Ảnh: Thái Hiền

Trong đó, 25/27 dự án có phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt; 2 dự án còn lại chưa được phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường (1 dự án chưa hoạt động kể từ khi được cấp giấy phép khai thác đến nay, 1 dự án đã dừng hoạt động khai thác từ năm 2012).

Đến nay, 24 cơ sở đã thực hiện việc ký quỹ bảo vệ môi trường, 3 cơ sở chưa hoạt động khai thác nên chưa thực hiện việc ký quỹ.