Gia Lai: Kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã nguy cấp

UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loại động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Một cá thể chồn hương nuôi nhốt trái pháp luật bị ngành chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện

Theo đó, tỉnh Gia Lai đề nghị các sở, ban, ngành, các cơ quan đứng chân trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tuyên truyền, phổ biến đến tất cả cán bộ công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định.

Cụ thể, yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động và người dân không mua bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và các sản phẩm của chúng; không thực hiện phóng sinh các loại ngoại lai xâm hại.

Cùng với đó, các cơ quan kiểm lâm, quản lý thị trường, hải quan, biên phòng, công an phải tăng cường công tác phối hợp liên ngành kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đối với các nhà hàng, cơ sở kinh doanh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Đồng thời, các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng phát sóng các thông điệp, phóng sự, bản tin tuyên truyền pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã và không phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại vào môi trường.

Nguồn: