Hà Nội: 187 điểm đen ô nhiễm và bức xúc về môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã rà soát, kiểm tra, xác định danh sách 187 điểm đen, khu vực ô nhiễm và bức xúc về môi trường trên địa bàn thành phố.

Thông tin từ UBND TP Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc thành phố đã kiểm tra, thanh tra tại 777 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 297 cơ sở với tổng số tiền phạt gần 6,1 tỷ đồng.

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thanh tra, kiểm tra 10 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính đối với 5 cơ sở vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên nước với tổng số tiền phạt là 451,5 triệu đồng. CATP Hà Nội đã thanh tra, kiểm tra 50 vụ, lập hồ sơ đề nghị các cấp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 43 vụ, với tổng số tiền phạt gần 1,8 tỷ đồng.

UBND các quận, huyện, thị xã đã thanh tra, kiểm tra 717 cơ sở và xử lý vi phạm hành chính 249 cơ sở với tổng số tiền phạt gần 3,85 tỷ đồng.

Hà Nội lên danh sách 187 điểm đen ô nhiễm và bức xúc về môi trường

Tính đến hết tháng 10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập 13 đoàn thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên nước tại 245 cơ sở; ban hành 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền phạt gần 23 tỷ đồng.

Cùng với đó, UBND các quận, huyện và thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý chất thải rắn, an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các công trình xây dựng, xử lý theo đúng quy định các trường hợp vi phạm vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng và các trường hợp đổ đất thải, phế thải không đúng nơi quy định, làm rơi đất, phế thải trên đường.

Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành và thực hiện Kế hoạch số 91/KH-TTr(CN2) ngày 13/3/2017 về việc kiểm tra việc tuân thủ quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tiến hành rà soát, kiểm tra, xác định các “điểm đen” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Đến nay, qua rà soát tại 21/30 quận, huyện, thị xã, đã lên danh sách 187 điểm đen, khu vực ô nhiễm và bức xúc về môi trường.

Về cơ bản, các khu vực này đều là các khu vực ô nhiễm môi trường, gây bức xúc và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Nguồn: