Phối hợp xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống sông Bắc Hưng Hải

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 114/UBND-ĐT yêu cầu sở, ngành liên quan và UBND huyện Gia Lâm và quận Long Biên phối hợp xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống sông Bắc Hưng Hải.

Công văn nêu rõ, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành công văn đề nghị phối hợp giải quyết ô nhiễm nguồn nước sông Bắc Hưng Hải. Cụ thể, UBND TP Hà Nội sớm đầu tư, xây dựng đưa vào vận hành 3 công trình xử lý nước thải đô thị trên địa bàn quận Long Biên. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn nhất là các cơ sở có phát sinh nước thải lớn xả thải vào hệ thống sông Cầu Bây, khu xử lý chất thải rắn Kiêu Kỵ; thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên về thực trạng các nguồn xả nước thải vào sông và chất lượng nước sông Cầu Bây, các biện pháp đã và đang thực hiện nhằm giảm thiểu ô nhiễm nước sông, các giải pháp lâu dài nhằm khắc phục tình trạng nước sông Cầu Bây bị ô nhiễm, xả vào đầu nguồn sông Bắc Hưng Hải…

Nguồn nước thải đổ ra sông Bắc Hưng Hải bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Về việc trên, UBND thành phố chỉ đạo: Để phối hợp giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải do ô nhiễm nước từ sông Cầu Bây, các sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Gia Lâm và quận Long Biên tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2010/UBND-ĐT ngày 6/4/2016 về việc xử lý ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất kêu gọi xã hội hóa việc triển khai đầu tư xây dựng 3 nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn quận Long Biên theo Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, góp phần làm sạch nguồn nước thải giảm ô nhiễm sông Cầu Bây.

Các sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường trong việc xả nước thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm; chỉ đạo các cơ quan thuộc sở tăng cường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên để cung cấp thông tin phục vụ cho việc sử dụng nước thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đảm bảo an toàn…