Phó Thủ tướng yêu cầu Bình Phước làm rõ việc buông lỏng quản lý đất rừng

ThienNhien.Net – Ngày 30-9, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cho biết Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về việc giao đất, cho thuê đất sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bình Phước tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định. UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến chậm thực hiện các thủ tục cải tạo rừng nghèo kiệt, chậm hoặc chưa thực hiện thủ tục về đất đai cho các hộ dân… Mặt khác, tỉnh phải sớm hoàn thiện thủ tục cho các hộ gia đình, cá nhân đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho thuê đất trồng cao su, các thủ tục chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su…

Chỉ đạo trên của Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Bình Phước có giải pháp xử lý quyết liệt, kiên quyết thu hồi lại đất với các trường hợp vi phạm để quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, tránh gây bức xúc trong dư luận.