Tuyên Quang: Đóng cửa hàng chục mỏ khoáng sản trái phép