Đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

ThienNhien.Net –  Hôm qua 9-12, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường – Nguyễn Mạnh Hiển đã có buổi làm việc với Tổng cục Quản lý đất đai về tình hình xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh: “Thời gian từ nay đến 1-7-2014 không còn dài, do đó, cần tập trung đôn đốc các đơn vị chủ trì và các Cục, Vụ có liên quan để đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo nghị định. Các nghị định phải quy định rõ và cụ thể các trường hợp còn vướng mắc hiện nay. Ví dụ như nghị định quy định phương án xác định giá phải xác định cụ thể giá đất xen kẹt, đất vùng giáp ranh. Nghị định quy định xử phạm vi phạm hành chính về đất đai cần quy định cụ thể hơn chứ không để tình trạng phạt nhưng vẫn cho tồn tại”.