Phê duyệt danh mục Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL của 2 tỉnh

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các dự án của các tỉnh Bến Tre và Trà Vinh do Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ.

Cụ thể, Thủ tướng phê duyệt danh mục Dự án “Thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tại tỉnh Bến Tre”. Dự án được thực hiện từ năm 2014 đến 2020. UBND tỉnh Bến Tre là cơ quan chủ quản dự án.

Dự án được thực hiện tại 30 xã của 8 huyện (Bình Đại, Thạnh Phú, Ba Tri, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, và Chợ Lách) của tỉnh Bến Tre.

Hạn mức vốn của Dự án là 24,66 triệu USD, trong đó vốn ODA 17 triệu USD (vốn vay ưu đãi của IFAD là 11 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại của IFAD là 6 triệuUSD); vốn đối ứng: 7,66 triệu USD (Chính phủ Việt Nam đóng góp 3,78 triệu USD, các bên hưởng lợi đóng góp 3,88 triệu USD).

Thủ tướng cũng phê duyệt danh mục dự án “Thích ứng biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tại tỉnh Trà Vinh”. Dự án được thực hiện từ năm 2014 đến 2020 do UBND tỉnh Trà Vinh là cơ quan chủ quản.

Dự án được thực hiện tại 30 xã của 7 huyện (Trà Cú, Cầu Ngang, Châu Thành, Cầu Kè, Tiểu Cần, Duyên Hải và Càng Long) của tỉnh Trà Vinh.

Hạn mức vốn của Dự án là 24,672 triệu USD, trong đó, vốn ODA 17 triệu USD (vốn vay ưu đãi của IFAD là 11 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại của IFAD là 6 triệu USD); vốn đối ứng: 7,672 triệu USD (Chính phủ Việt Nam đóng góp 3,788 triệu USD, các bên hưởng lợi đóng góp 3,884 triệu USD).

Về dài hạn, các dự án trên sẽ xây dựng năng lực thích ứng cho các cộng đồng và các tổ chức ở Đồng bằng Sông Cửu Long để thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu đồng thời đem lại sự thịnh vượng bền vững cho người nghèo nông thôn.

Trong ngắn hạn, các dự án trên sẽ xây dựng năng lực thích ứng cho các cộng đồng và các tổ chức mục tiêu để thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng cuộc sống và thu nhập từ việc tham gia vào các hoạt động kinh tế để có thể ứng phó với rủi ro của biến đổi khí hậu.