Điều chỉnh Hiệp định dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc

ThienNhien.Net – Trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý sửa đổi Hiệp định Tài trợ của Dự án “Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Phó Thủ tướng giao các cơ quan chủ quản của dự án ra Quyết định phê duyệt điều chỉnh nội dung của các hợp phần tương ứng làm cơ sở để tiếp tục triển khai dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Quản lý dự án các tỉnh rà soát lại số lượng nhân sự, các nội dung công việc để bố trí cán bộ hợp lý và hiệu quả, sử dụng tiết kiệm chi phí hoạt động thường xuyên của dự án.

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục với WB để hoàn tất việc điều chỉnh Hiệp định Tài trợ của dự án theo quy định hiện hành.

Ảnh minh họa: baolaocai.vn
Ảnh minh họa: Báo Lào Cai

Dự án “Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2” nhằm nâng cao mức sống của người hưởng lợi trong vùng dự án thông qua cải thiện việc tiếp cận cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, tăng cường năng lực thể chế của chính quyền cơ sở và năng lực sản xuất của cộng đồng địa phương, tăng cường liên kết thị trường và sáng kiến kinh doanh.

Mục tiêu cụ thể của dự án là góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của các tỉnh trong vùng dự án với mức 3% mỗi năm; ít nhất 60% số người hưởng lợi hài lòng với việc lựa chọn, thiết kế và thực hiện các hoạt động dự án; ít nhất 60% số hộ gia đình trong vùng dự án được cải thiện việc tiếp cận cơ sở hạ tầng cơ bản; thu nhập của các hộ hưởng lợi tăng thêm tối thiểu 10%; sản lượng nông nghiệp trong vùng dự án tăng thêm ít nhất 10%…

Dự án dự kiến được triển khai thực hiện trên địa bàn 230 xã thuộc 27 huyện của 6 tỉnh là Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và Hòa Bình. Thời gian thực hiện dự án là 5 năm (2010-2015).

Sau hơn 2 năm triển khai, dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn II đã hoạt động đồng bộ ở tất cả các hợp phần trên địa bàn 2.366 thôn bản ở 230 xã, 27 huyện, thuộc 6 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, tiến độ giải ngân đạt tỷ lệ chung là 36%.