ASEAN hướng tới quản trị rừng bền vững thích ứng BĐKH

ThienNhien.Net – Hội thảo Mạng lưới Lâm nghiệp Xã hội ASEAN (ASFN) lần thứ 4 với chủ đề “Rừng cộng đồng, REDD+, Bảo tồn và Sinh kế” đã diễn ra trong ba ngày từ 17 – 19/6/2013 tại Luang Prabang (Lào) nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản trị rừng bền vững giữa các quốc gia ASEAN trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH), đồng thời thảo luận một số chủ đề liên quan bao gồm kinh tế cộng đồng, sinh kế và REDD+.

Khai mạc Hội thảo Mạng lưới Lâm nghiệp Xã hội ASEAN (ASFN) lần thứ 4

Đây không chỉ là cơ hội cho xã hội dân sự và khu vực tư nhân định hình lại vai trò của lâm nghiệp xã hội, đóng góp cho các chính sách và hoạt động lâm nghiệp trong thực tiễn; mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho chính phủ, chính quyền địa phương, chủ rừng, nhà đầu tư nước ngoài cũng như các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.

Ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm, tại Hội thảo lần này, các đại biểu tham dự còn có cơ hội cùng nhau đẩy mạnh hoạt động hợp tác và trao đổi thường xuyên với các tổ chức xã hội dân sự thông qua ASFN, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở những sáng kiến khác nhau.

Hội thảo đã nhấn mạnh bài học từ những sáng kiến dựa trên các mô hình và cách tiếp cận lâm nghiệp xã hội, trong đó chú trọng tới cách thức cân bằng sinh kế và nhu cầu an ninh lương thực, trong khi vẫn hỗ trợ đắc lực cho bảo tồn và giảm thiểu tác động của BĐKH.

Tại Hội thảo, Mô hình Lâm nghiệp Cộng đồng của Lào đã được giới thiệu như một gương sáng về quản trị rừng bền vững trong bối cảnh BĐKH đang diễn biến khó lường như hiện nay.

Ngoài ra, Hội thảo cũng cung cấp rất nhiều tài liệu, ấn phẩm hữu ích, đồng thời trưng bày lâm sản cùng những sản phẩm thủ công độc đáo của các nước trong khu vực.

Tham dự Hội thảo lần này có lãnh đạo ASFN, các đối tác đến từ các nước thành viên trong và ngoài ASEAN, các tổ chức quốc tế, xã hội dân sự và ban thư ký ASEAN.