TP.HCM lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm phải xử lý

ThienNhien.Net – Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP.Hồ Chí Minh vừa được UBND TP giao chủ trì, phối hợp với các sở – ngành liên quan và UBND các quận – huyện hoàn thành việc rà soát, phân loại, lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt trên địa bàn TP để trình UBND TP thông qua.

TP lưu ý, trong thời gian còn chờ hoàn thiện, sửa đổi Quyết định 132/2006/QĐ-UBND ngày 5/9/2006 của UBND TP ban hành quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP, giám đốc Sở Xây dựng phải tham mưu đề xuất cho Chủ tịch UBND TP giải quyết các trường hợp phản ánh và khiếu nại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.