4,4 triệu USD bảo vệ rừng 4 tỉnh

ThienNhien.Net – Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam” nhằm góp phần quản lý rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển nền kinh tế carbon thấp, giảm nghèo.

Các hạng mục hỗ trợ chính: xây dựng chính sách nâng cao năng lực quản lý vận hành REDD+, phương án nghiên cứu hướng dẫn thí điểm đổi mới công ty lâm nghiệp và các dịch vụ về kinh tế – môi trường rừng…

(Ảnh: vietnam-redd.org)
(Ảnh: vietnam-redd.org)

Dự án sẽ được thực hiện trong 3 năm tại 4 tỉnh, thành: Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị và Đắk Nông với tổng kinh phí 4,4 triệu USD, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại từ Ngân hàng Thế giới là 3,8 triệu USD, vốn đối ứng Trung ương 200.000 USD và địa phương 400.000 USD.

REDD+ là chương trình sáng kiến giảm phát thải thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái tài nguyên rừng.