Tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủy điện xả nước để chống xâm mặn

ThienNhien.Net – Trước tình hình thiếu nước trầm trọng và nhiễm mặn ở vùng hạ lưu hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn, ngày 14/05/2012, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam đã làm việc với các nhà máy thủy điện trên địa bàn, yêu cầu xả nước khẩn trương để đẩy mặn và có nước phục vụ cho vụ hè thu 2012.

Do nắng nóng kéo dài, lượng mưa ở đầu nguồn thấp, hoạt động của các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn thiếu ổn định, vì vậy dòng chảy trên hệ thống Vu Gia – Thu Bồn xuống mức thấp, không đảm bảo nguồn nước phục vụ cho khu vực hạ du sông, nhất là vào các tháng 6, 7 và 8 năm nay. Mặn đã xâm nhập sâu vào các cửa sông Vĩnh Điện và Thu Bồn, gây nhiễm mặn nghiêm trọng nguồn nước phục vụ nhân dân. Có thời điểm độ mặn đo được tại Trạm bơm Tứ Câu (Điện Bàn) là 10‰.

Hiện mực nước hồ thủy điện A Vương là 361m (cách mực nước chết 21m); Sông Tranh 2: 156,7m (cách mực nước chết hơn 16m), Đăk Mi 4: 251m (cách mực nước chết 11m), Sông Côn 2: 278m (cách mực nước chết 2m).

Việc hoạt động của các nhà máy phụ thuộc vào lịch điều độ của EVN, hầu hết các thủy điện chỉ vận hành 1 tổ máy cầm chừng vào giờ cao điểm, nhằm kéo dài thời gian mực nước lòng hồ hạ xuống mực nước chết, số giờ vận hành trong ngày thường chỉ khoảng từ 8 đến 10 giờ. Do cơ chế vận hành của các nhà máy thủy điện, mực nước sông Vu Gia – Thu Bồn bị dao động rất mạnh và xu thế ở mức thấp, dẫn đến không đủ nước và lưu lượng cho các trạm bơm phục vụ sản xuất. Tính đến ngày 14-5, mặn xâm nhập ở Trạm bơm Tứ Câu đo được là 2‰ và Trạm Cẩm Sa là 1‰.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, A Vương, Đăk Mi 4, Sông Côn 2 phải vận hành xả nước phù hợp với yêu cầu và theo đề xuất của sở. Cụ thể, A Vương phải xả nước qua 1 tổ máy với lưu lượng 39m3/s, Sông Tranh 2 xả lưu lượng nước 110m3/s, Sông Côn 2, với lưu lượng 16m3/s. Riêng Đăk Mi 4 thường xuyên xả nước qua 1 tổ máy với lưu lượng 50m3/s, đồng thời vận hành cống xả sâu hồ thủy điện có lưu lượng xấp xỉ lưu lượng nước đến hồ trong ngày.