ADB hỗ trợ giảm nghèo tại châu Á – Thái Bình Dương

ThienNhien.Net – Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) mới đây đã tuyên bố sẽ dành 7,9 tỷ Quyền Rút vốn Đặc biệt (*), tương đương 12,4 tỷ USD, cho Quỹ Phát triển Châu Á (ADF) trong vòng 4 năm tới (2013 – 2016) nhằm giúp châu Á – Thái Bình Dương đương đầu với cuộc chiến chống đói nghèo, tăng 11,1% tính theo Quyền Rút vốn Đặc biệt so với giai đoạn 4 năm trước đó.

Nguồn vốn từ ADF sẽ giúp cải thiện đời sống của hàng triệu người dân nghèo nhất châu Á thông qua một loạt kế hoạch, chương trình tăng trưởng bền vững, toàn diện, thân thiện với môi trường liên quan đến tăng cường tiếp cận giáo dục, củng cố mạng lưới an sinh xã hội, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; đồng thời hướng tới thu hẹp khoảng cách phát triển, hạn chế bất bình đẳng về mặt thu nhập, thúc đẩy quản trị tốt, an ninh lương thực và hợp tác cấp khu vực…

Ngoài ra, trong cuộc họp gần nhất, các nhà tài trợ cũng đã nhất trí thành lập Chương trình Ứng phó Thảm họa (Disaster Response Facility – DRF) do ADF quản lý để hỗ trợ các nước nghèo nhất ứng phó với các thảm họa tự nhiên.


(*) Quyền Rút vốn Đặc biệt (Special Drawing Rights – SDRs) là đơn vị tiền tệ quy ước của một số nước thành viên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).